آخرین مهلت
1399/11/24

*** آخرین مهلت ارسال مقالات ساعت 24  امروز 25 بهمن 1399 خواهد بود.

*** آخرین زمان واریز هزینه و قطعی نمودن ثبت نام برای کاربرانی که قبل از 25 بهمن مقالات خود را ارسال کرده اند ساعت 24  امروز 25 بهمن 1399 می باشد و برای کسانی که امروز 25 بهمن مقاله خود را ارسال می کنند ، ساعت 24 روز 26 بهمن خواهد بود.

*** گواهی ها از طریق پست و به تدریج در روزهای 26-27 و 28 بهمن ارسال خواهد شد.