روند آماده سازی و ارسال مدارک در حال انجام است
1399/11/29

پژوهشگر گرامی روند آماده سازی و ارسال مدارک طبق برنامه زمانبندی اعلام شده (متن خبر قبلی) در حال انجام است. لطفا از هر گونه تماس در این مورد با دبیرخانه همایش خودداری نمائید.

ضمنا ساعات کاری دبیرخانه از ساعت14-8 به ساعت 20-17 تغییر یافته است.


پیشاپیش از صبر و شکیبایی شما سپاسگذاریم


با نهایت احترام و سپاس
دبیرخانه همایش