تنها چند ساعت دیگر مهلت باقیست
1401/02/12

جهت ارسال مقالات تنها تا ساعت 24 امروز فرصت باقیست

پژوهشگرانی محترمی که مقالات آنان داوری و تایید شده است هر چه سریعتر نسبت به پرداخت هزینه های خود اقدام نمایند.
روند پرداخت هزینه ها در مطلب قبل شرح داده شده است.


با تشکر
دبیرخانه همایش