تنها 1 روز دیگر مهلت باقیست
1401/02/24

پژوهشگر محترم
تنها 1 روز دیگر
تا پایان ارسال مقالات به چهارمین دوره همایش باقی مانده است


* دریافت آنی گواهی موقت پس از ارسال مقالات و تایید داور
-------------
* ارسال اصل گواهی ها برای شرکت کنندگان غیرحضوری

روز 2 خردادماه از طریق پست پیشتاز