ارسال گواهی زودهنگام
1401/02/26

با سلام

ارسال گواهی مقالات کسانی که درخواست گواهی زودهنگام (غیرحضوری) داده بودند انجام شده است. لطفا تا پنجشنبه 29 اردیبهشت منتظر بسته های پستی خود باشید و از تماسهای غیرضروری با دبیرخانه همایش اجتناب کنید.

چنانچه روز پنجشنبه مدارک به دست شما نرسید مراتب را از طریق واتس اپ شماره 09354676004 دبیرخانه همایش پیگیری نمائید.

اصل مدارک کسانی که در حالت عادی مقاله داده اند و درخواست گواهی پیش از موعد نداشته اند در تاریخ 2 خرداد ماه ارسال خواهد شد.

پیشاپیش از صبر و شکیبایی شما سپاسگذاریم