نکات مهم
1401/03/05

با توجه به نزدیکی به زمان برگزاری کنفرانس و درگیری عوامل اجرایی خواهشمند است از تماس های غیر ضروری با دبیرخانه همایش اجتناب کنید. همچنین چنانچه کلیه گواهی های شرکت کنندگان حضوری و غیر حضوری تا پایان وقت دوشنبه 9 خرداد به دست آنان نرسید مراتب را به دبیرخانه همایش از طریق شماره واتس اپ 09354676004 به کارشناسان دبیرخانه همایش (آقای رنجبر و خانم کبیری) اطلاع دهید. جهت دریافت کد رهگیری پستی چنانچه لیست ارسال امروز به دبیرخانه همایش رسید، تا ساعت 21 امروز 5 خرداد و درغیر اینصورت تا ساعت 10 صبح شنبه 7 خرداد در سایت همایش قرار خواهد گرفت.

 

- شرکت کنندگان حضوری در صورت عدم تماس همکاران در روزهای گذشته با شما و یا عدم دریافت نشانی دقیق سالن و لوکیشن لطفا با دبیرخانه تماس بگیرند.

- لطفا فردا راس ساعت 8.30 در محل حاضر شوید و جهت دریافت کارت حضور اختصاصی، شماره کاربری و کارت ملی را همراه داشته باشید.


پیشاپیش از صبر و شکیبایی شما سپاسگزاریم